MENU
Aktualności
Informacje
Jadłospis
Podziękowania

O Przedszkolu
Oferta
Absolwenci
Rekrutacja
Linki
ArchiwumWakacjeGaleriaPortfolio

Grupy
Zajączki
Pajacyki
Laleczki
Misie


ZajęciaAngielskiKulinarnePlastycznePrzyrodniczeRytmikaKodowanieTaniec TowarzyskiTablica


Kontakt
Dane przedszkola
Dojazd
Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkolak chroniony, Rodzic zadowolony

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 Przedszkole zapewnia:
kompetentnych nauczycieli i wychowawców
opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji
warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji poszanowanie praw dziecka
funkcjonalne i estetyczne sale zajęć
 
 Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osi±gamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych.
Przedszkole
►wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji
►jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
wspiera aktywność poznawczą i twórczą
►uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka
wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni
wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem
►wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka
►otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola a partnerska współpraca z rodziną dziecka
►umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska
 

 
W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.

   

 

      

 

 

 

stat4u